Załącznik 1

Wykaz ważniejszych przedsięwzięć ochrony środowiska, których realizacja jest wskazana w okresie przedakcesyjnym w zakresie ochrony środowiska tj. w latach 2001-2004.

Ochrona powierzchni ziemi
Lp.
Miasto/Gmina/Powiat
Inwestor
Zadanie
Szacunkowy koszt zadania w tys. zł.
Uwagi
1. Częstochowa   Budowa stacji przeaładunkowych
5 000,00
 
2. Kłobuck  
3. Kroczyce  
4. Pszczyna  
5. Rybnik  
6. Racibórz  
7. pow. będziński
(m. Wojkowice)
  Wybudowanie (rozbudowa) sortowni w systemie gospodarki odpadami komunalnymi
36 000,00
 
8. pow. tyski  
9. pow. raciborski  
10. pow. żywiecki  
11. Częstochowa  
12. Bielsko-Biała
(dla pow. bielskiego
łącznie
z pow. cieszyńskim)
  W ramach realizacji kompleksowego zakładu gospodarki odpadami
13. Częstochowa   Wybudowanie (rozbudowa) kompostowni w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi
36 000,00
 
14. pow. lubliniecki  
15. pow. zawierciański  
16. pow. będziński  
17. Katowice  
18. pow. tyski  
19. Knurów  
20. pow. raciborski  
21. Bielsko-Biała   W ramach realizacji kompleksowego zakładu gospodarki odpadami
22. Żywiec   podniesienie wyd. kompostowni
23. Knurów   Rozbudowa składowisk odpadów komunalnych i ich doposażenie w urządzenia mechaniczne
155 000,00
 
24. Tarnowskie Góry  
25. Katowice  
26. Jastrzębie Zdrój  
27. Siemianowice Śląskie  
28. Bytom  
29. Gliwice  
30. Krzepice  
31. Przyrów  
32. Radoszewnica  
33. Młynek-Sobuczyna  
34. Pałysz  
35. Włodowice  
36. Żywiec  
37. Bielsko-Biała   W ramach realizacji kompleksowego zakładu gospodarki odpadami
38. Wilkowice  
 
39. Czechowice-Dziedzice  
40. Bestwina  
41.     Wdrożenie systemu zagospodarowania osadów ściekowych
20 000,00
 
42.     Zamknięcie i zagospodarowanie terenu wyeksploatowanych składowisk odpadów komunalnych
15 000,00
 
Likwidacja zagrożenia spowodowanego zdeponowaniem w środowisku odpadów niebezpiecznych bez wymaganego zabezpieczenia
42. Tarnowski Góry ZCh "Tarnowskie Góry" S.A. w likwidacji   381 787,00  
43. Ogrodzieniec PMIB "Izolacja" Ogrodzieniec w upadłości   3 090,00  
44. Rudniki ZCh "Rudniki" k.Częstochowy   50 000,00 Prowadzone są prace w zakresie określenia sposób rozwiązania problemu
45. Kalety Kaletańskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze w upadłości
46. Częstochowa Zakłady Chemiczne "ERG" w Częstochowie" w upadłości
47. Jaworzno Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" w Jaworznie
48. Radlin Koksownia "Radlin"
49. Myszków MFNE "Światowid"
50. Wyeliminowanie zagrożenia zanieczyszczenia środowiska przeterminowanymi środkami ochrony roślin w województwie śląskim 2 770,00