Załącznik 1

Wykaz ważniejszych przedsięwzięć ochrony środowiska, których realizacja jest wskazana w okresie przedakcesyjnym w zakresie ochrony środowiska tj. w latach 2001-2004.

Lp.
Miasto
/Gmina
Inwestor
Zadanie
Szacunkowy koszt
zadania
w tys. zł.
Uwagi

Ochrona zasobów wodnych

I. Osiągnięcie poprawy jakości wód dużych zbiorników wód służących jako źródła wody do picia

1.
Żywiec Międzygminny Związek ds. Ekologii w Żywcu Ochrona wód zlewni Jeziora Żywieckiego (system kanalizacji i oczyszczalni ścieków w zlewni zbiornika)
787 477,0
 
2.
Czechowice- Dziedzice Związek 12 Gmin Ochrona zlewni Jeziora Goczałkowickiego -ujęcia wody pitnej dla aglomeracji śląskiej
495 228,0
 
3.
Siewierz ZMiG Siewierz Realizacja budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną
97 800,0
 
II. Osiągnięcie zgodności z wymaganiami Unii Europejskiej jakości wody pitnej
4.
Katowice Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Dostawa urządzeń technologicznych i węgla aktywnego dla obiektów filtrów węglowych w Zakładzie Produkcji Wody w Goczałkowicach
44 694,1
 
5.
Modernizacja technologii uzdatniania wody, wprowadzenie technologii uzdatniania wody, wprowadzenie technologii utylizacji osadów /ścieków poprodukcyjnych dla wody/ a także wewnętrzne cementowanie ruruociągów magistralnych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach
369 344,4
 
III. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miastach o liczbie mieszkańców ponad 100 000
A. Położonych w zlewniach zbiorników zaporowych
6.
Gliwice UM Gliwice Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach obejmująca budowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz modernizację sieci kanalizacyjnej
194 104,0
Zadanie zgł. do realizacji w ramach pr. "Odra"
7.
Ruda Śląska UM Ruda Śląska Modernizacja oczyszczalni Orzegów w celu umożliwienia usuwania związków biogennych (bez przyrostu przepustowości)
5 000,0
Zadanie zgł. do realizacji w ramach pr. "Odra"
8.
Oczyszczalnia ścieków wraz z transportem ścieków realizowana w ramach programu "Czysta Kłodnica" - Halemba
56 000,0
Zadanie zgł. do realizacji w ramach pr. "Odra"
9.
Modernizacja oczyszczalni Mickiewicza wraz ze wzrostem przepustowości z 1800 do 4000 m3/d
5 000,0
Zadanie zgł. do realizacji w ramach pr. "Odra"
10.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków "Barbara
11 000,0
Zadanie zgł. do realizacji w ramach pr. "Odra"
11.
Bytom ZM Bytom Budowa kolektora i przepompowni z czyszczalni Bytom-Śródmieście do oczyszczalni "Radzionków" w zamian modernizacji i rozbudowy oczyszczalni Bytom-Śródmieście
28 000,0
Zadanie zgł. do realizacji w ramach pr. "Odra"
12.
Bytom - Radzionków ZM Bytom Dokończenie budowy oczyszczalni ścieków "Radzinków"
48 600,0
Zadanie zgł. do realizacji w ramach pr. "Odra"
13.
Zabrze UM Zabrze Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni istniejącej oczyszczalni ścieków sanitarnych "Śródmieście" w Zabrzu - budowa i przebudowa systemu kanalizacji w zlewni celem dociążenia oczyszczalni ścieków
43 213,0
Zadanie zgł. do realizacji w ramach pr. "Odra"
14.
Modernizacja oczyszczalni ścieków "Rokitnica" w celu umożliwienia usuwania związków biogennych i poprawy gospodarki osadami
8 500,0
Zadanie zgł. do realizacji w ramach pr. "Odra"
15.
Modernizacja oczyszczalni ścieków "Mikulczyce" w celu umożliwienia usuwania związków biogennych i poprawy gospodarki osadami
8 000,0
Zadanie zgł. do realizacji w ramach pr. "Odra"
16.
Rybnik UM Rybnik Rozbudowa i modernizacj oczyszcalni ścieków oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej na obszarze m. Rybnika i w gminach sąsiednich
192 102,0
Zadanie zgł. do realizacji w ramach pr. "Odra"
B. Pozostałe
17.
Katowice UM Katowice Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w zlewni rz. Rawy w mieście Katowice
134 600,0
 
18.
Katowice Sosnowiec Mysłowice UM Katowice
UM Sosnowiec
UM Mysłowice
Budowa kolektora "Bobrek" wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej ciążącej do kolektora
96 000,0
 
19.
Częstochowa UM Częstochowa Modernizacja i rozbudowa urządzeń gospodarki wodno-ściekowej w obszarze zasilania ujęcia wód podziemnych dla miasta Częstochowy ze szczególnym uwzględnianiem ujęcia Wierzchowisko
102 929,0
 
20.
Jastrzębie Zdrój ZM Jastrzębie Zdrój Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków "Ruptawa" wraz z rozbudową systemów kanalizacyjnych w zlewni oczyszczalni
138 710,2
Zadanie zgł. do realizacji w ramach pr. "Odra"
21.
Dąbrowa
Górnicza
UM Dąbrowa Górnicza Uzupełnienie systemu kanalizacji w m. Dąbrowa Górnicza
 
 
22.
Tychy UM Tychy Rozbudowa i uzupełnienie systemu kanalizacji w m. Tychy
 
 
III. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miastach o liczbie mieszkańców
od 10 000 do 100 000
23.
Tarnowskie Góry ZM Tarnowskie Góry Budowa kanalizacji sanitarnej do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Tarnowskich Górach
16 000,0
Zadanie zgł. do realizacji w ramach pr. "Odra"
24.
Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Repty Śląskie w Tarnowskich Górach
13 400,0
Zadanie zgł. do realizacji w ramach pr. "Odra"
25.
Budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Tarnowskich Górach
40 000,0
Zadanie zgł. do realizacji w ramach pr. "Odra"
26.
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków "Repty" w dzielnicy Repty Śląskie w Tarnowskich Górach
3 075,0
Zadanie zgł. do realizacji w ramach pr. "Odra"
27.
Będzin UM Będzin Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Będzina.
 
 
28.
Jaworzno UM Jaworzno Modernizacja i rozbudowa urządzeń gospodarki ściekowej na terenie m. Jaworzno.
9 000,0
 
29.
Wodzisław
Śląski
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim
25 000,0
Zadanie zgł. do realizacji w ramach pr. "Odra"
30.
Gminy: Pszów, Radlin, Wodzisław Śląski Budowa nowych i rozbudowa istniejących oczyszczalni ścieków
33 000,0
Zadanie zgł. do realizacji w ramach pr. "Odra"
31.
Piekary
Śląskie
ZM Piekary Śląskie Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków "Północ" wraz z rozbudową systemów kanalizacyjnych w zlewni oczyszczalni
41 000,0
 
32.
Pszczyna ZG Pszczyna Budwa oczyszczalni ścieków Pszczyna wraz z kolektorem zbiorczym "Pszczynka"
25 760,0
 
33.
Lubliniec UG Lubliniec Porządkowanie gospodarki ściekowej w obrębie m. Lubliniec
 
 
34.
Żory PWiK Żory Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Żorach
6 999,5
Zadanie zgł. do realizacji w ramach pr. "Odra"
35.
Ogrodzieniec UG Ogrodzieniec Porządkowanie gospodarki ściekowej
29 033,0
 
36.
Cieszyn UM Cieszyn Budowa kanalizacji sanitarnej
6 877,0
Zadanie zgł. do realizacji w ramach pr. "Odra"
37.
Kłobuck UG Kłobuck Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków
2 160,0
 
38.
Mikołów UM Mikołów Rozbudowa i modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków
25 400,0
Zadanie zgł. do realizacji w ramach pr. "Odra"
39.
Czerwionka-Leszczyny UG Czerwionka-Leszczyny Modernizacja oczyszczalni ścieków z jej rozbudową do 9100 m3/d (z 4100 m3/d)
4 420,0
Zadanie zgł. do realizacji w ramach pr. "Odra"
IV. Pozostałe zadania zgłoszone do realizacji w ramach programu "Odra"
40.
Racibórz
(rz. Odra)
UG Racibórz ocz. śc. "Racibórz"
 
78 090,0
Mozliwa jest budowa oczyszczalini gminnej jeżeli dalsze analizy wykluczą ekonmiczną efektywność włączenia ścieków do oczyszczalni Racibórz
* Budowa kanalizacji dociążającej oczyszczalnię "Racibórz"
41.
Kuźnia
Raciborska
UG Kuźnia Raciborska * Budowa kanalizacji dociążającej oczyszczalnię "Racibórz"
67 867,1
42.
Nędza UG Nędza * Budowa kanalizacji dociążającej oczyszczalnię "Racibórz"
50 761,0
43.
Lyski UG Lyski * Budowa kanalizacji dociążającej oczyszczalnię "Racibórz"
27 884,0
44.
Kornowac UG Kornowac * Budowa kanalizacji dociążającej oczyszczalnię "Racibórz"
51 166,0
45.
Lubomia UG Lubomia * Budowa kanalizacji dociążającej oczyszczalnię "Racibórz"
53 147,3
46.
Gorzyce UG Gorzyce * Budowa kanalizacji dociążającej oczyszczalnię "Racibórz"
21 802,4
47.
Krzanowice UG Krzanowice * Budowa kanalizacji dociążającej oczyszczalnię "Racibórz"
39 883,2
48.
Pietrowice
Wielkie
UG Pietrowice Wielkie * Budowa kanalizacji dociążającej oczyszczalnię "Racibórz"
58 408,7
49.
Rudnik UG Rudnik * Budowa kanalizacji dociążającej oczyszczalnię "Racibórz"
51 659,8
50.
Mszana UG Mszana Kanalizacja dociążająca oczyszcalnię ścieków "Ruptawa" w Jastrzębiu Zdroju
45 436,4
 
51.
Godów UG Godów
13 168,8
 
52.
Pawłowice UG Pawłowice
20 000,0
 
53.
Gaszowice (rz.Sumina) UG Gaszowice Budowa oczyszczalni wraz z kanalizacją
11 300,0
 
54.
Gminy powiatu
Gliwickiego: Pyskowice, Gierałtowice, MiG Toszek, Kotulinek, Kotulin, Rudziniec, Sośnicowice
Gminy powiatu Gliwickiego: Gierałtowice, MiG Toszek, Kotulinek, Kotulin, Rudziniec, Sośnicowice Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej
57 100,0
Ochrona zbiornika
55.
Gminy powiatu Tarnogórskiego
- Zbrocławice
Gminy powiatu Tarnogórskiego - Zbrocławice Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Przychlebiu
24 000,0
Ochrona zbiornika
56.
Gminy powiatu
Kłobuckiego:
Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń,
Wręczyca Wielka
Gminy powiatu Kłobuckiego: Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka Rozbudowa i modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków
33 036,0
 
57.
Gminy powiatu
Lublinieckiego:
Lubliniec, Sieraków Śl., Ciasna, Kochcice, Lisowice Droniowice, Koszęcin, Kokotek, Gwoździany,
Gminy powiatu Lublinieckiego: Lubliniec, Sieraków Śl., Ciasna, Kochcice, Lisowice Droniowice, Koszęcin,Kokotek, Gwoździany, Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków
17 000,0
 
58.
Gminy powiatu Myszkowskiego: Żarki, Kotowice, Jaworznik, Przybynów, Poraj, Czatachowa, Zabrze Gminy powiatu Myszkowskiego: Żarki, Kotowice, Jaworznik, Przybynów, Poraj, Czatachowa, Zaborze Budowa nowych i rozbudowa istniejących oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej
48 000,0
 
Ochrona powierzchni ziemi
1.
Częstochowa   Budowa stacji przeaładunkowych
5 000,00
 
2.
Kłobuck  
3.
Kroczyce  
4.
Pszczyna  
5.
Rybnik  
6.
Racibórz  
7.
pow. będziński
(m. Wojkowice)
  Wybudowanie (rozbudowa) sortowni w systemie gospodarki odpadami komunalnymi
36 000,00
 
8.
pow. tyski  
9.
pow. raciborski  
10.
pow. żywiecki  
11.
Częstochowa  
12.
Bielsko-Biała
(dla pow. bielskiego
łącznie
z pow. cieszyńskim)
  W ramach realizacji kompleksowego zakładu gospodarki odpadami
13.
Częstochowa   Wybudowanie (rozbudowa) kompostowni w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi
36 000,00
 
14.
pow. lubliniecki  
15.
pow. zawierciański  
16.
pow. będziński  
17.
Katowice  
18.
pow. tyski  
19.
Knurów  
20.
pow. raciborski  
21.
Bielsko-Biała   W ramach realizacji kompleksowego zakładu gospodarki odpadami
22.
Żywiec   podniesienie wyd. kompostowni
23.
Knurów   Rozbudowa składowisk odpadów komunalnych i ich doposażenie w urządzenia mechaniczne
155 000,00
 
24.
Tarnowskie Góry  
25.
Katowice  
26.
Jastrzębie Zdrój  
27.
Siemianowice Śląskie  
28.
Bytom  
29.
Gliwice  
30.
Krzepice  
31.
Przyrów  
32.
Radoszewnica  
33.
Młynek-Sobuczyna  
34.
Pałysz  
35.
Włodowice  
36.
Żywiec  
37.
Bielsko-Biała   W ramach realizacji kompleksowego zakładu gospodarki odpadami
38.
Wilkowice  
 
 
39.
Czechowice-Dziedzice  
40.
Bestwina  
41.
    Wdrożenie systemu zagospodarowania osadów ściekowych
20 000,00
 
42.
    Zamknięcie i zagospodarowanie terenu wyeksploatowanych składowisk odpadów komunalnych
15 000,00
 
Likwidacja zagrożenia spowodowanego zdeponowaniem w środowisku odpadów niebezpiecznych bez wymaganego zabezpieczenia
42.
Tarnowski Góry ZCh "Tarnowskie Góry" S.A. w likwidacji  
381 787,00
 
43.
Ogrodzieniec PMIB "Izolacja" Ogrodzieniec w upadłości  
3 090,00
 
44.
Rudniki ZCh "Rudniki" k.Częstochowy  
50 000,00
Prowadzone są prace w zakresie określenia sposób rozwiązania problemu
45.
Kalety Kaletańskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze w upadłości
46.
Częstochowa Zakłady Chemiczne "ERG" w Częstochowie" w upadłości
47.
Jaworzno Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" w Jaworznie
48.
Radlin Koksownia "Radlin"
49.
Myszków MFNE "Światowid"
50.
Wyeliminowanie zagrożenia zanieczyszczenia środowiska przeterminowanymi środkami ochrony roślin w województwie śląskim
2 770,00
 
Ochrona atmosfery
Realizacja inwestycji wynikających z planów poprawy jakości powietrza w aglomeracjach i na obszarach gdzie przekroczone są dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń. Wdrażanie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie woj. śląskiego.
1.
Gónośląski Obszar Przemysłowy, Rybnicki Okręg Węglowy,
Bielsko-Biała, Częstochowa
Zarządy Miast w GOP i ROW, Bielska-Białej i Częstochowy (użytkownicy obiektów) Modernizacja systemów grzewczych (obiekty komunalne użyteczności publicznej: szkoły, przychodnie itp.)
55 000,00
Zgodnie
z planami zaopatrzenia gmin
w energię z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska
2.
Modernizacja systemów grzewczych (szpitale)
22 000,00
3.
Rozbudowa sieci ciepłowniczych
148 500,00
4.
Modernizacja systemów grzewczych w małych i średnich jednostkach gospodarczych
55 000,00
5.
Modernizacja systemów grzewczych w zabudowie wielorodzinnej
308 000,00
6.
Gónośląski Obszar Przemysłowy, Rybnicki Okręg Węglowy, Bielsko-Biała, Częstochowa Zarządy miast, Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) Wymiana środków transportu komunikacji autobusowej w GOP i ROW, aglomeracji Bielska-Białej i Częstochowy
590 000,00