Czas wygenerowania treści 2022-09-28 07:29:53

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2016
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1851/OS/2016 z dnia 19.08.2016 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Wojewody Śląskiego znak ŚR-III-6618/PZ/l 44/06/14/W/07 z dnia 21 czerwca 2007 r. (zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 24 czerwca 2010 r. nr 2524/OS/2010, z dnia 26 stycznia 2011 r. nr 184/OS/2011. z dnia 15 marca 2011 r. nr 755/OS/2011. z dnia 23 maja 2011 r. nr 1469/OS/2011, z dnia 16 stycznia 2012 r. nr 96/OS/2012, z dnia 29 maja 2012 nr 1405/OS/2012. z dnia 18 grudnia 2012 r. nr 3523/OS/2012. z dnia 21 stycznia 2013 nr 229/OS/2013, z dnia 13 marca 2014 r. nr 517/OS/2014. z dnia 27 listopada 2014 nr 2506/OS/2014) udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki metali żelaznych poprzez walcowanie na gorąco, zlokalizowanej w Chorzowie, eksploatowanej obecnie przez firmę ALCHEMIA S.A. z siedzibą w Warszawie (NIP: 747-000-60-96, Regon: 530544669).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2320/OS/2016 z dnia 19.08.2016 r. w sprawie zmiany decyzji nr 1326/OS/2008 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 12 czerwca 2008 r., ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji wytwarzania spienionych wyrobów poliuretanowych metodą polimeryzacji i spienienia zlokalizowanej w Żorach ul. Wygoda 6.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1759/OS/2016 z dnia 09.08.2016 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 2472/OS/2008 z dnia 14 paĽdziernika 2008r (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 4272/OS/2009 z dnia 21 grudnia 2009r., nr 1718/OS/2011 z dnia 13 czerwca 201 lr., nr 1567/OS/2012 z dnia 15 czerwca 2012r. oraz decyzją nr 2610/OS/2014 z dnia 26 listopada 2014r.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do lakierowania elementów aluminiowych, eksploatowanej na terenie zakładu ALUPROF S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153 (Regon: 070424429; NIP: 5470242884).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1691/OS/2016 z dnia 02.08.2016 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Wojewody Śląskiego Nr ŚR-III-6618/PZ/148/9/07 z dnia 30 kwietnia 2007r. (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego Nr 3336/OS/2011 z dnia 15 listopada 201 lr., Nr 1056/OS/2014 z dnia 29 maja 2014r. oraz decyzją Nr 2385/OS/2014 z dnia 24 listopada 2014r.) dla instalacji do produkcji koksu zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Konstytucji 61, eksploatowanej przez CARBO- KOKS Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu (Regon: 277941184; NIP: 645-22-90-353).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1765/OS/2016 z dnia 02.08.2016 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Wojewody Śląskiego znak: ŚR-V-6618/PZ/2/9/06/07 z dnia 30 kwietnia 2007r. (zmienionej: decyzją Wojewody Śląskiego znak: ŚR-V-6618/PZ/9/2/07 z dnia 12 listopada 2007r., decyzją Marszalka Województwa Śląskiego nr 40/OS/2012 z dnia 11 stycznia 2012r. oraz decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2715/OS/2014 z dnia 24 listopada 2014r.), udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji koksu w zakładzie Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o., zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Odlewników 20.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1609/OS/2016 z dnia 25.07.2016 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Marszałka Województwa Śląskiego Nr 5062/OS/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. (zmienionej decyzjami Nr 1082/OS/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.. Nr 2255/OS/2014 z dnia 12 listopada 2014r. oraz 2305/OS/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.) dla instalacji spalania paliw zlokalizowanej w ODDZIALE ELEKTROWNI ŁAGISZA w Będzinie przy ul. Pokoju 14
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1597/OS/2016 z dnia 14.07.2016 r. w sprawie zmiany decyzji nr 1385/OS/2011 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 16 maja 2011 r., znak: OS.GO.7222/8/3/11 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Cofmco-Poland” - sektor IV zlokalizowanej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Dębina 36.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1455/OS/2016 z dnia 07.07.2016 r. w sprawie umorzenia wszczętego na wniosek HENKEL Polska Sp. z o.o. Oddział w Raciborzu, postępowania administracyjnegp w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 1275/OS/2010 z dnia 9 kwietnia 201 Or. (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 5521/OS/2010 z dnia 16 grudnia 2010r. oraz nr 2720/OS/2014 z dnia 20 paĽdziernika 2014r.) dla instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów i półproduktów chemii organicznej, zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Stalowej 9, eksploatowanej przez HENKEL Polska Sp. z o.o. Oddział w Raciborzu (Regon: 270549930; NIP: 6390001498).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1474/OS/2016 z dnia 01.07.2016 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego Nr 1550/OS/2009 z dnia 21 maja 2009r. (zmienionej decyzją Nr 2453/OS/2014 z dnia 26 listopada 2014r.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3 zlokalizowanej w Siewierzu przy ul. Warszawskiej 87, eksploatowanej przez Electrolux Poland Sp. z o z siedzibą w Warszawie.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1374/OS/2016 z dnia 24.06.2016 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 19 paĽdziernika 2010 r. Nr 4416/OS/2010 (zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego Nr 3176/OS/2012 z 22 listopada 2012 r., decyzją Nr 767/OS/2014 z 4 kwietnia 2014 r., decyzją Nr 1294/OS/2014 z 30 czerwca 2014 r., decyzją Nr 2253/OS/2014 z 13 listopada 2014 r., oraz decyzją Nr 2081/OS/2015 z 4 grudnia 2015 r.), udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw w Zakładzie Wytwarzania Katowice, zlokalizowanej przy ul. Siemianowickiej 60 w Katowicach, eksploatowanej obecnie przez TAURON Ciepło Sp. z o.o. w Katowicach, (Regon: 242734832, NIP: 954-27-32-017)


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713