Czas wygenerowania treści 2022-09-28 09:27:10

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2016
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2955/OS/2016 z dnia 28.10.2016 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 8 sierpnia 2006 r. znak ŚR-III-6618/PZ/86/10/06, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. nr 2645/OS/2014, udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: „Zakład Produkcji Drobiarskiej Spółdzielczej Agrofirmy Szczekociny" zlokalizowanej w Szczekocinach przy ul. Parkowej 1, eksploatowanej przez Spółdzielczą Agrofirmę Szczekociny.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2743/OS/2016 z dnia 25.10.2016 r. w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca 2014 r. nr 20/2014 (zmienionej decyzjami Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 listopada 2014 r. nr 65/2014 oraz z dnia 28 stycznia 2015 r. nr 6/2015) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zlokalizowanej na terenie Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach przy ul. Lokalnej 11, eksploatowanej przez MASTER - Odpady Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2742/OS/2016 z dnia 24.10.2016 r. w sprawie odwołania Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie od decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 2384/OS/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wniosku z dnia 7 kwietnia 2016 r. przy ul. Bytkowskiej 15 dotyczącego zmiany decyzji dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacji do produkcji paliwa alternatywnego, mieszczącej się w Chorzowie przy ul. Brzezińskiej.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2420/OS/2016 z dnia 18.10.2016 r. w sprawie ujednolicenia tekstu obowiązującego pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego, znak: ŚR.III/6618/PZ/114/6/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. zmienionego decyzją Marszalka Województwa Śląskiego nr 171/OS/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r, znak pisma: OS. PH.KW-32/09, decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 3062/OS/2011 z dnia 12 paĽdziernika 2011 r., znak pisma: OS.PH.KW-319/11, decyzją Marszalka Województwa Śląskiego nr 855/OS/2014 z dnia 5 maja 2014 r., znak pisma: OS-PZ.KW-00251/14 oraz decyzją Marszalka Województwa Śląskiego nr 2295/OS/2014 z dnia 13 listopada 2014 r., znak pisma: OS-PZ.KW-00699/14, dla instalacji IPPC
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2455/OS/2016 z dnia 07.10.2016 r. w sprawie umorzenia wszczętego na wniosek strony postępowania w sprawie wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu przy ul. Lecha 10 z dnia 20 kwietnia 2016 r. o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 1336/OS/15 z dnia 30 lipca 2015 r. dla instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów oraz biologicznego przetwarzania odpadów w Zakładzie Segregacji i Kompostowni Odpadów zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19 F (REGON: 272758810, NIP: 6480000290).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2505/OS/2016 z dnia 7.10.2016 r. w sprawie wygaśnięcia decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. znak: ŚR-III-6618/PZ/91/7/06, (zmienionej decyzją Marszalka Województwa Śląskiego z dnia 26 listopada 2014 r. Nr 2589/OS/2014) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji podtlenku azotu zlokalizowanej w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15, eksploatowanej przez Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2384/OS/2016 z dnia 30.09.2016 r. w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Chorzów nr 2/2015 znak OS-6223/2/D/2015/AK z dnia 28 września 2015 r. dla instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacji do produkcji paliwa alternatywnego, mieszczącej się w Chorzowie przy ul. Brzezińskiej.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2412/OS/2016 z dnia 30.09.2016 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 5 sierpnia 2008 r. nr 2131/OS/2008, sprostowaną postanowieniem Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. nr 696/OS/2008 oraz zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2010 r. nr 1208/OS/2010, z dnia 22 kwietnia 2010 r. nr 1447/OS/2010, z dnia 2 paĽdziernika 2014 r. nr 1967/OS/2014 oraz z dnia 24 listopada 2014 r. nr 2394/OS/2014, udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC - dwóch automatycznych linii galwanicznych, zlokalizowanych na terenie Oddziału Produkcyjnego w Pierśćcu przy ul. Przemysłowej 32 - eksploatowanych przez GT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie (Regon: 070660294, NIP: 548-10-43-243).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2317/OS/2016 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie umorzenia wszczętego na wniosek Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. w Gliwicach postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego znak: ŚR-III-6618/PZ/52/05/7/07 z dnia 20 września 2007r. (zmienionej decyzją Marszalka Województwa Śląskiego nr 2596/OS/2014 z dnia 26 listopada 2014r.) udzielającej Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Stalowni zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Zawadzkiego 47.
Decyzja Marszałka Województwa Ślaskiego nr 2295/OS/2016 z dnia 26.09.2016 r. w sprawie wygaśnięcia decyzji Wojewody Śląskiego znak: ŚR-III-6618/PZ/50/05/17/06 z dnia 3 sierpnia 2006 r. udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: „Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713