Czas wygenerowania treści 2019-07-16 04:53:15

Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Spis procedur / Ochrona środowiska
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wydawanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji dotyczących składowiska odpadów na rzecz podmiotu zainteresowanego przejęciem składowiska odpadów
Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na wydobywanie odpadów.
Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części.
Wydawanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów
Wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi.
Wydawanie decyzji zatwierdzającej zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne.
Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Wydawanie pozwoleń zintegrowanych
Wydawanie zezwoleń na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713