Czas wygenerowania treści 2023-06-08 04:54:38


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonania obowiązków związanych z gospodarowaniem danych stanowiących podstawę do jej naliczania na lata 2011-2012
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-2-2015
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WSL.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-2-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wyłączenie jawności informacji publicznej w publikowanych wynikach kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-12-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt certyfikacyjny funduszy rolnych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-11-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt systemu w ramach RPO WSL.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-10-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Ograniczanie skutków susz i powodzi w drodze zwiększenia małej retencji wód.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-10-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Czynności w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach EFRROW w roku finansowym kończącym się 15.10.2014 r. Płatność nr 001/001/6930-UM1240561/12/01 (ID 062169096).
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-9-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z UE w ramach RPO WSL.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-8-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach PO KL.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-3-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt gopodarowania środkami pochodzącymi z UE w ramach RPO WSL.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-2-2014
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713