Czas wygenerowania treści 2023-06-08 03:46:36

Strona główna / WOJEWÓDZTWO / Pracownie psychologiczne / Informacje dla przedsiębiorców
Zmiana opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną:

Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r. poz. 937) opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wynosi 400 zł. Opłata powinna zostać wpłacona w formie gotówkowej w kasie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. J. Ligonia 46 lub bezgotówkowej na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Numer rachunku bankowego: 98 1240 6292 1111 0010 5063 8621. W tytule opłaty należy wpisać: „opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713