Czas wygenerowania treści 2023-06-08 03:02:26

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy:
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na transport autobusowy w wojewódzkich przewozach pasażerskich
Transport autobusowy w wojewódzkich przewozach pasażerskich (przewozie osób w ramach publicznego transportu zbiorowego, wykonywanym w granicach administracyjnych co najmniej dwóch powiatów i niewykraczającym poza granice jednego województwa; innym niż przewozy gminne, powiatowe i międzywojewódzkie), wyłącznie w przypadku wystąpienia zapotrzebowania na przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Województwo Śląskie, na liniach komunikacyjnych (sieci komunikacyjnej), wykazanych w Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (planie transportowym) obowiązującym na obszarze właściwości organizatora.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 2013-04-23 10:08:58
Ostatnia aktualizacja: 2013-04-23 10:09:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania pobierz 2013-04-23 10:08:56
Wstępne ogłoszenie informacyjne pobierz 2013-04-23 10:09:26


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713