Czas wygenerowania treści 2023-03-24 07:58:26

Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentu pn. Program ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pn. Program ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu, zwanego dalej Programem, obejmującego etap opracowania projektu dokumentu, procedurę opiniowania, korektę i uzupełnienie projektu dokumentu, a także wydruk ostatecznej wersji Programu w treści przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego, promocję uchwalonego dokumentu, jak również uaktualnienie i uzupełnienie danych oraz uzupełnienie oprogramowania wojewódzkiej elektronicznej bazy emisji a także sporządzenie systemu umożliwiającego stały monitoring wdrażania i skuteczności Programu. Dostarczane dane winny być przedstawione w formacie umożliwiającym ich odczytywanie, edycję i analizę przez powszechnie dostępne narzędzia bazodanowe i GIS, zgodnie z opisem zawartym w siwz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2011-04-15 10:52:15


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2011-04-15 10:52:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2011-03-02 11:22:20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2011-03-10 13:29:47
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2011-03-02 11:22:29
Modyfikacja siwz - 10.03.11 r. pobierz 2011-03-10 13:30:07
Odpowiedź na pytania - 10.03.11 r. pobierz 2011-03-10 13:30:27
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2011-03-18 11:30:00
pobierz
2011-03-10 13:30:43
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2011-04-05 08:08:06


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713