Czas wygenerowania treści 2022-12-03 19:30:15


Ogłoszenie numer OS-PZ.7222.83.2017 z dnia 24-11-2017

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INFORMUJE
Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.),

informuję

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 3845/OS/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. zmieniającą decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 9 października 2007 r. znak ŚR-IV-6618/1/07 (ze zmianami) udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej powyżej 20 ton wytopu na dobę, zlokalizowanej w Węgierskiej Górce, eksploatowanej przez „METALPOL Węgierska Górka” Sp. z o.o. z siedzibą w Węgierskiej Górce (NIP: 547-188-07-53, Regon: 072296898).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Reymonta 24, pokój 701, tel. (32) 77 40 064, w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).
Wydział Ochrony Środowiska, 40-037 Katowice ul. Reymonta 24.
tel. +48 (32) 774 09 80/fax +48 (32) 774 00 05; srodowisko@slaskie.pl.Metryczka informacjiWprowadzenie: 20-07-2017 15:10:17
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Januszek 24-11-2017 07:52:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713