Czas wygenerowania treści 2022-12-03 20:39:48


Ogłoszenie numer OS-PZ.7222.28.2017 z dnia 05-10-2017

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INFORMUJE
Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1405) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 3013/OS/2017 z dnia 8 września 2017 r. zmieniającej decyzję Wojewody Śląskiego znak: ŚR-V-6618/PZ/6/11/07 z dnia 31 października 2007 r., dla instalacji do cynkowania zacisków hamulcowych, zlokalizowanej na terenie Brembo Poland Sp. z o.o. w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 67 (Regon: 016458324, NIP: 5252195885).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Reymonta 24, pokój 707, tel. (32) 77 40 942, w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym). Wydział Ochrony Środowiska, 40-037 Katowice ul. Reymonta 24. tel. +48 (32) 774 09 80/fax +48 (32) 774 00 05; srodowisko@slaskie.pl.Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-07-2017 14:35:20
Ostatnia aktualizacja: 05-10-2017 09:03:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713