Czas wygenerowania treści 2022-12-03 20:24:55


Ogłoszenie numer OS-PZ.7222.00093.2017 z dnia 18-01-2018

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INFORMUJE
Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.),

informuję

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 4104/OS/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych i chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50, eksploatowanej przez Manuli Hydraulics Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Reymonta 24, pokój 705, tel. (32) 77 40 940, w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

Wydział Ochrony Środowiska, 40-037 Katowice ul. Reymonta 24.
tel. +48 (32) 774 09 80/fax +48 (32) 774 00 05; srodowisko@slaskie.pl.


Decyzja dostępna jest również na BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: www.bip.slaskie.pl w temacie Działalność urzędu – Środowisko - Pozwolenia zintegrowane - Wydane decyzje - 2017.Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-06-2017 11:52:34
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Januszek 23-01-2018 12:31:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713