Czas wygenerowania treści 2022-12-03 20:48:36


Ogłoszenie numer OS-PZ.7222.00009.2017 z dnia 03-11-2017

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INFORMUJE
Zgodnie z treścią art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.)

informuje

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji dotyczącej zmiany w postępowaniu kompensacyjnym decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 28 listopada 2011 r. Nr 3625/OS/2011 (zmienionej decyzjami z dnia 17 lipca 2012 r. Nr 1976/OS/2012 oraz z dnia 19 listopada 2014 r. Nr 2308/OS/2014) udzielającej pozwolenia zintegrowanego, dla instalacji do odlewania metali żelaznych o łącznej zdolności produkcyjnej 680 ton wytopu na dobę oraz instalacji powiązanych technologicznie z instalacjami do odlewania metali żelaznych, zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 13.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Reymonta 24, pokój 702, tel. (32) 77 40 097, w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).
Wydział Ochrony Środowiska, 40-037 Katowice ul. W Reymonta 24.
tel. +48 (32) 774 09 80/fax +48 (32) 774 00 05; srodowisko@slaskie.pl.Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-06-2017 12:52:25
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Januszek 03-11-2017 08:32:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713