Czas wygenerowania treści 2022-12-03 20:20:06


Ogłoszenie numer OS-PZ.7222.00080.2017 z dnia 09-02-2018

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INFORMUJE
Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.),

informuję

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr 431/OS/2018, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji prepolimerów w istniejącej hali „D”, na terenie zakładu Minova Ekochem S.A. w Siemianowicach Śląskich przy ul. Budowlanej 10 – prowadzonej przez Minova Ekochem S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Regon: 271771109, NIP: 6340196985).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Reymonta 24, pokój 705, tel. (32) 77 40 940, w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) lub na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.Metryczka informacjiWprowadzenie: 19-05-2017 13:47:07
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Januszek 14-02-2018 13:51:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713