Czas wygenerowania treści 2022-12-03 19:17:20


Ogłoszenie numer OS-PZ.7222.00010.2017 z dnia 09-02-2018

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INFORMUJE
Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.),

informuję

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr 418/OS/2018, zmieniającej pozwolenie zintegrowane udzielone decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 27 grudnia 2006r. o znaku ŚR-IV-6618/PZ-64/6/06 (zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2654/OS/2010 z dnia 30 czerwca 2010r., decyzją nr 1290/OS/2012 z dnia 23 maja 2012 r., decyzją nr 1782/OS/2013 z dnia 12 sierpnia 2013r., decyzją nr 019/OS/2014 z 26 maja 2014 r., decyzją nr 2607/OS/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. oraz decyzją nr 2139/OS/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. sprostowaną postanowieniem nr 14/OS/2018 z 10 stycznia 2018 r.) dla instalacji do wtórnego wytopu aluminium o zdolności produkcyjnej powyżej 20 Mg wytopu na dobę, zlokalizowanej w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 53, prowadzonej przez NEMAK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej Regon: 072793473, NIP: 937-23-62-922.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Reymonta 24, pokój 705, tel. (32) 77 40 940, w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) lub na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.Metryczka informacjiWprowadzenie: Iwona Langowska 24-02-2017 14:24:56
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Januszek 14-02-2018 13:39:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713