Czas wygenerowania treści 2023-06-08 04:09:10


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2015 rok. Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-5-2018
Podmiot kontrolujący: Śląski Urząd Wojewódzki oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pełniącej również funkcję Instytucji Certyfikującej. Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-5-2018
Podmiot kontrolujący: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na rok 2014 Czynności kontrolne w toku
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-4-2018
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zabezpieczenie i zagospodarowanie zwałowisk pogórniczych Czynności kontrolne w toku
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-3-2018
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
P/18/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. Wykorzystanie przez Urzędy Marszałkowskie wybranych dotacji z budżetu państwa.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-2-2018
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Działania organów państwa wobec problematyki dziedziczenia przedsiębiorstw.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-12-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-12-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Dostępność przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku finansowym kończącym się 15 października 2017r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-10-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Audyt systemu w ramach gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WSL".
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-7-2017
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713