Czas wygenerowania treści 2023-06-08 04:24:50


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Temat kontroli: "Prawidłowość rozliczania z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za październik 2016 r., w tym zasadność zwrotu podatku zadeklarowanego za ww. okres”
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Temat kontroli: "Wsparcie ruchu turystycznego z funduszy Unii Europejskiej".
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"OŚ IV PO RYBY 2007-2013" Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-11-2016
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Wydatkowanie środków z funduszy strukturalnych na zwiększenie zatrudnienia".
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-11-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt systemu zarządzania i kontroli Instytucji Zarządzającej pełniącej również funkcję IC w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-10-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Zarządzenie regionalnym pasażerskim transportem kolejowym".
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-10-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Wspieranie przedsiębiorczości przez regionalne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe".
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-10-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Śląski Urząd Wojewódzki
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa systemu wdrożenia RPO WSL 2007-13 nr 1/2016.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-9-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Archiwum Państwowe w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-9-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
S/16/010 -Prawidłowość formalna zatrudnienia i wykonywania innych zajęć u przedsiębiorców , w tym pełnienia funkcji w organach spółek prawa handlowego przez osoby wymienione w art.. 2 pkt. 6b ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej wobec niektórych osób pełniących funkcję publiczne, po zaprzestaniu zajmowania przez nie stanowisk lub pełnienia funkcji.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-8-2016
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713