Czas wygenerowania treści 2023-06-08 04:32:59


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola projektu realizowanego w ramach pomocy technicznej PO RYBY 2007-2013. Wyłączenie jawności informacji publicznej - danych osobowych w wyniku kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-12-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Weryfikacja operacji PO RYBY 2007-2013. Dokonano anonimizacji danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. Osobą dokonującą wyłączenia jawności jest Zastępca Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich - Robert Karpeta.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-12-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji - Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola prawidłowości poświadczania wydatków w ramach RPO WSL 2007-2013.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-11-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość dokumentacji prowadzonej w związku z wykonywaniem zadań o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-10-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach publicznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-10-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wykorzystanie środków dla projektu realizowanego na podstawie umowy nr 805.14.1.121.2014 w ramach programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-10-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach EFRROW w roku finansowym kończącym się 15.10.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-10-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych zlokalizowanego nad kondygnacją techniczną nowego segmentu szpitala Centrum Leczenia Oparzeń
Termin rozpoczęcia kontroli: 31-8-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna na miejscu w trakcie realizacji projektu POIS.08.02.00-00-083/14 "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2".
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-8-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Genralny Inspektor Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnicznego Gwaracji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku finansowym kończącym się 15 października 2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-8-2015
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713