Czas wygenerowania treści 2023-06-08 04:40:34


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Rozliczenie z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za październik 2014 roku w tym zasadności wykazanego zwrotu podatku. Wyłączenie jawności informacji publicznej -danych zawartych w wyniku kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-12-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie procedur obsługi operacjiw ramach Osi Piorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-12-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa - FAPA
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wynagrodzenia pracowników relizujących zadania PO RYBY 2007-2013. Wyłączenie jawności informacji publicznej w publikowanych wynikach kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-12-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji - Śląski Urząd Wojewódzki
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie procedur zawartych w IZ RPO WS Lw zakresie poprawności sporządzania dokumentów dot. zadeklarowanych wydatków do KE.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-11-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Pomoc Techniczna PROW 2007-2013. Umowa nr 176/14. Wyłączenie jawności informacji publicznej w publikowanych wynikach kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-11-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Restrukturyzacja szpitali prowadzonych przez samorządy województw lubelskiego i śląskiego poprzez łączenie szpitali lub oddziałów szpitalnych w latach 2010-2014.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-10-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Delegacje pracowników zajmujących się systemem informacji i promocji PROW 2007-2013 wypłacone w drugim półroczu 2013 r. Wyłączenie jawności informacji publicznej w publikowanych wynikach kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-10-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Przeprowadzenie kontroli realizacji przez Wydział EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zapisów Porozumienia nr KL/ŚL/2007/1 z 22.06.2007 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-9-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola prawidłowości realizacji projektu systemowego pt."Mam zawód - mam pracę w regionie" nr POKL.09.02.00-24-035/11.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-9-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Pomoc techniczna PROW. Umowa z ARiMR nr 267/14. Wyłączenie jawności informacji publicznej w publikowanych wynikach kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-9-2014
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713