Czas wygenerowania treści 2023-06-08 04:57:36


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt follow-up Lokalnego Systemu Informatycznego
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-11-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie procesu obsługi operacji w ramach osi priorytetowej IV Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego PO RYBY 2007-2013. Wyłączenie jawności informacji publicznej w publikowanych wynikach kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-11-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola na miejscu działania Pomoc Techniczna PROW 2007-2013. Wyłączenie jawności informacji publicznej w publikowanych wynikach kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-10-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Działanie Pomoc Techniczna w ramach PROW 2007-2013. Wyłączenie jawności informacji publicznej w publikowanych wynikach kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-9-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura Katowice
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja i wykorzystanie przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat z korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wyłączenie jawności informacji publicznej w publikowanych wynikach kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-9-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Instytucji Pośredniczącej - Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w zakresie projektów POKL.07.02.01-24-289/08 i POKL.09.02.24-186/09. Wyłączenie jawności informacji publicznej w publikowanych wynikach kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-9-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w art. 2 ust. 1, art. 2 a, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 z późn. zm.) Wyłączenie jawności informacji publicznej w publikowanych wynikach kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-9-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura Katowice
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Wyłączenie jawności informacji publicznej w publikowanych wynikach kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-9-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura Katowice
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych. Wyłączenie jawności informacji publicznej w publikowanych wynikach kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-9-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
1. Realizacja w latach 2007-2010 ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry w oparciu o wieloletni "Program dla Odry - 2006". 2. Realizacja zadania "Budowa suchego zbiornika Krzanowice w gminie Krzanowice" w ramach "Programu dla Odry - 2006". DOTYCZY KONTROLI NR: OR-RO.1710.00020.2012. Wyłączenie jawności informacji publicznej w publikowanych wynikach kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-8-2012

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713