Czas wygenerowania treści 2023-06-08 02:45:03


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawna ochrona pracy (akty wewnątrz zakładowe)
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-11-2011
Podmiot kontrolujący: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola obejmująca weryfikację poprawności i terminowości wykonywania zadań delegowanych przez SW w zakresie przeprowadzania czynności kontrolnych, przestrzegania przyjętych przez podmiot wdrażający procedur przeprowadzania czynności kontrolnych, wykonania zaleceń pokontrolnych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola Instytucji Zarządzającej RPO WSL w zakresie stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej IZ RPO WSL w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do KE wydatków, z uwzględnieniem danych zawartych w KSI SIMIK 07-13, realizacji obowiązków kontrolnych, poświadczenia i weryfikacji wydatków, prowadzenia rejestru obciążeń na projekcie i odzyskiwania kwot oraz innych obszarów
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-10-2011
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie wykonywania zadań obronnych przez Województwo Śląskie
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Ocena prawidłowości wykorzystania środków finansowych dla projektu realizowanego na podstawie umowy nr FE/II/701202/4/1/10 z dnia 25 października 2010 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zakupu i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych, służących do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-9-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola problemowa w Województwie Śląskim, obejmująca Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w zakresie oceny wykorzystania dotacji celowej w latach 2007-2010 w dziale 010, rozdział 01008 przez ŚZMiUW oraz sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa zamówień publicznych w tym zakresie.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-9-2011
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt w zakresie w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w Instytucji Zarządzającej-Zarządzie Województwa Śląskiego w zakresie 22 projektów dofinansowanych z RPO.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-9-2011
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku finansowym kończącym się 15 października 2011 roku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-9-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Przestrzeganie przez SW procedur obsługi wniosków, terminowość obsługi wniosków, ocena prawidłowości weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonanie rekomendacji organu certyfikującego, rozliczenia wyprzedzającego finansowania, wykonania zaleceń pokontrolnych i wprowadzenie danych z wniosków do aplikacji OFSA PROW
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-8-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sposób gromadzenia i prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod katem przechowywania, odnawiania, zabezpieczenia oraz sporządzania kopii dokumentów wchodzących w skład zasobu
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-8-2011
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713