Czas wygenerowania treści 2023-06-08 04:55:43


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Poprawność realizacji procesu wykonywania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2007-2013
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-12-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie: 1. sprawdzenia procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, 2. KSI SIMIK 07-13, 3. naboru projektów i kontraktacji, realizacji obowiązków kontrolnych, 4. prowadzenia rejestru dłużników i odzyskiwanie kwot, 5. informowania o nieprawidłowościach, 6. przepływach finansowych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-12-2009
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola weryfikacji wniosku o wybór LGD do realizacji LSR przez pracowników weryfikujących wyżej wymienione wnioski.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-12-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura Katowice
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola wybranych obszarów działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach za lata 2007-2009 (I półrocze)
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-12-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie wykonania przez podmioty wdrażające zadań delegowanych w ramach PROW 2007-2013
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-11-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura Katowice
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola dot. zapewnienia społeczeństwu udziału w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska w latach 2006-2009.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-11-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie prawidłowości stosowania procedur dotyczących wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1/POKL 7.3/2009
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-11-2009
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola dotycząca działalności pod względem legalności, gospodarności i rzetelności w realizacji zadań dotyczących zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-11-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mazowiecki Oddział Regionalny
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt w zakresie zadań delegowanych PROW 2007-2013 (funkcjonowanie LGD)
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-11-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadania zamknięcia pomocy finansowej z funduszy strukturalnych na lata 2004-2006
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-10-2009
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713