Czas wygenerowania treści 2023-06-08 02:59:16


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie wykorzystania środków finansowych (EFRR oraz środki krajowe, stanowiące współfinansowanie projektu) dla projektu "Konferencje dla beneficjantów ZPORR w województwie śląskim (03/580)".
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-12-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Funkcjonowanie przepisów i procedur dotyczących działalności gospodarczej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-11-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) dla projektu "Szkolenia dla beneficjentów ZPORR w województwie śląskim".
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-11-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola realizacji projektu "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zajmujących się wdrażaniem ZPORR" (02/374), zrealizowanego w ramach Priorytetu 4 - Pomoc techniczna ZPORR.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-10-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wsparcie kadrowe dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-10-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Funkcjonowanie opieki psychiatrycznej ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-10-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki krajowe stanowiące współfinansowanie projektu) dla projektu "Wsparcie kadrowe dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa śląskiego w zakresie informacji i promocji ZPORR" (03/424), w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-10-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla projektu "Zakup sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby punktu informacyjnego ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (03/459), w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-9-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Opolu
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie sposobu wykorzystania nieruchomości nieodpłatnie przekazanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych, na podstawie umowy sprzedaży - Akt Notarialny Rep. A Nr 6087/2002 z dnia 30.08.2002, położonych na terenie gminy Mikołów.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-9-2007
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla projektu "ZPORR-a promocja. Artykuły promocyjne Zintegrowanego Operacyjnego Programu Rozwoju Regionalnego w województwie śląskim (03/454)", w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-9-2007
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713