Czas wygenerowania treści 2023-06-08 03:04:44


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania środków finansowych w ramach programu ZPORR dla projektu "Projekt inwestycyjny budowy Sali gimnastycznej dla Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku - Białej".
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-12-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej
Podmiot kontrolowany: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, otrzymanych w związku z realizacją w 2005 roku zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Stadionu Śląskiego".
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-11-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola systemu zarządzania i kontroli ZPORR
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-11-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Stan zabezpieczenia informacji niejawnych i przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-11-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych z EFRR w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska dla projektu "Funkcjonowanie w 2005 r. Regionalnego Punktu Kontaktowego powołanego w ramach IW INTERREG III A PL - CZ w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-11-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu "Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach IW INTERREG III A Polska - Czechy w 2004 roku", realizowanego w ramach Priorytetu 3 - Pomoc techniczna Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-11-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wydatkowania środków publicznych roku 2006 na nabycie gruntów pod budowę dróg oraz przygotowania zmian własnościowych dla tych gruntów i zmian ich przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-11-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kształtowanie polityki przestrzennej w gminach jako podstawowego instrumentu rozwoju inwestycji.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-10-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu „Promocja programu INTERREG III A Polska – Czechy realizowana przez Regionalny Punkt Kontaktowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w 2005 roku”. Okres objęty kontrolą od 1.01.2005 roku do 1.03.2006 roku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-10-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Gmina Lyski
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania środków finansowych z przyznanych dotacji celowych zgodnie z zapisami kontraktów wojewódzkich dla województwa śląskiego na rok 2004 i na lata 2005-2006, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Ukończenie Szkoły Podstawowej w Zwonowicach".
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-10-2006
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713