Czas wygenerowania treści 2023-06-08 03:10:30


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych dla projektu: Organizacja i obsługa procesu oceny i selekcji w ramach ZPORR w woj. Śląskim
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-12-2005
Podmiot kontrolujący: Delegatura NIK w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wywiązywanie się jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku udostępniania informacji publicznej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-11-2005
Podmiot kontrolujący: Delegatura NIK w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)”.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-11-2005
Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zezwolenia na linię regularną.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-8-2005
Podmiot kontrolujący: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wykorzystanie środków PFRON przekazanych w 2003 roku na budowę pomieszczeń służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kompleksie hali sportowej z pływalnią AWF w Katowicach.
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-7-2005
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego instrumentu funduszy "Linia pożyczek dla MSP".
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-7-2005
Podmiot kontrolujący: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-6-2005
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach przeprowadziła kontrolę w Wydziale Ochrony Środowiska w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi w latach 2002-2005.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-5-2005
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja umowy nr 3058/CT 12 – 6/2001
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-5-2005
Podmiot kontrolujący: Delegatura NIK w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wykonanie budżetu w 2004 roku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-1-2005

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713