Czas wygenerowania treści 2023-06-08 03:21:28


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
Podmiot kontrolujący: U.M. Katowice
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania środków przekazanych na realizację drogowej trasy średnicowej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-11-2004
Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy - Katowice
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawna ochrona Pracy. Techniczne bezpieczeństwo i higiena pracy.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-11-2004
Podmiot kontrolujący: II Urząd Skarbowy w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola transakcji z firmą „KOLZAM” S.A.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-8-2004
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja inwestycji pn. "Opera Śląska w Bytomiu – remont, modernizacja, rozbudowa".
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-7-2004
Podmiot kontrolujący: Delegatura NIK w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja Ramowych Programów Badań Rozwoju Techniki i Prezentacji Unii Europejskiej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-7-2004
Podmiot kontrolujący: Departament Ochrony Informacji Niejawnych Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
W okresie od dnia 26 maja 2004r. do dnia 30 lipca 2004r. Departament Ochrony Informacji Niejawnych Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie skontrolował prawidłowość przestrzegania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz.95 z późn.zm.). Kontrola obejmowała lata 1999-2004.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-5-2004
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań w roku 2003 określonych w ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wydatkowaniu na nie środków PFRON. (Kontrola zostala przeprowadzona w dniach od 11 do 14 maja i od 18 do 21 maja 2004).
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-5-2004
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji - Warszawa
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola projektu celowego "Wdrażanie Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Województwie Śląskim".
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-4-2004
Podmiot kontrolujący: II Urząd Skarbowy w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola krzyżowa faktur VAT
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-4-2004
Podmiot kontrolujący: Archiwum Państwowe w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola Archiwum Zakładowego
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-3-2004

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713