Czas wygenerowania treści 2022-07-07 10:07:21


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sposób i tryb gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego we władaniu jednostki
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-12-2008
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: BP Alex Travel w Tychach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-12-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Śląski Związek Akrobatyki Sportowej w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu samorządu Województwa Śląskiego w 2007 roku
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-12-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Biuro Podróży Anibis w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-12-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Ośrodek Szkoleniowy Oświata w Opolu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego i górskiego, posiadania uprawnień co do ich obszaru i ważności, zapewnienie przez organizatorów turystyki opieki przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek nad uczestnikami imprezy turystycznej
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-12-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Jawor w Jaworzu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel ****(cztery gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-12-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Zakład Pulmonologii w Tarnowskich Górach w likwidacji, Tarnowskie Góry
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sposób i tryb gospodarowania mieniem
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-12-2008
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Klub Sportowy AZS-AWF w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu samorządu Województwa Śląskiego w 2007 roku
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-12-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Gwara w Wiśle
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Obiekt używa nazwy"Hotel" bez decyzji Marszałka Województwa Śląskiego.
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-12-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za lata 2007-2008
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-12-2008
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713