Czas wygenerowania treści 2022-07-07 10:41:08


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sposób i tryb gospodaraowania składnikami majatku
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-12-2006
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sposób i tryb gospodarowania skałdnikami majątku ruchomego
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-12-2006
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Śląska Federacja Sportu w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego za 2005 rok.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-12-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Hotel Magnolia w Ustroniu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
rekontrola:dotyczy sprawdzenia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia, kwalifikacji oraz świadczonych usług ( Ustawa o usługach turystycznych)
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-12-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu WOKiS , Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola w zakresie 5% wydatków w 2006 roku
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-12-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres tematyczny kontroli: organizacja, kierowanie i funkcjonowanie placówki, sprawowanie nadzoru nad filiami, zgodność stanu zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacji, dostęp do informacji publicznej, realizacja wieloletnich, rocznych planów doskonalenia nauczycieli
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-12-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej, Wilkowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za lata 2001 i 2006r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-12-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce - Zdroju sp. z o. o., Rabka - Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: 1.Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym aneksem do arkusz organizacji szkoły; 2. Prawidłowość załatwiania skarg i wniosków; 3. Tryb rejestracji i obiegu dokumentów oraz zgodności załatwiania spraw z KPA; 4. Współpraca z ZOZ; 5.Zamieszczanie informacji w BIP. 6. Dostęp do informacji publicznej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-12-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Hotel START w Wiśle
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
rekontrola sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu hotelarskiego w kategorii rodzaju hotel ** ( dwie gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-12-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za lata 2001-2003 i 2006r., wspólnie z Wydziałem Polityki Gospodarczej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-12-2006
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713