Czas wygenerowania treści 2023-03-23 15:35:54


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Orzeszu, Orzesze Zawiść
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2015-2018
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-5-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu, Orzesze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2015-2018
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-5-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel SHUMA kat. *** (trzy gwiazdki), Dąbrowa Górnicza
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie wyposażenia i świadczonych usług
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-5-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel AROS kat. *** (trzy gwiazdki), Tychy.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola sprawdzająca w zakresie wyposażenia i świadczonych usług
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-5-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel SAHARA kat. *** (trzy gwiazdki), Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie wyposażenia i świadczonych usług
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-5-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel DIAMENT ZABRZE, kat.*** (trzy gwiazdki), Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola sprawdzająca w zakresie wyposażenia i świadczonych usług
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-5-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel PAŃSKA GÓRA kat. *** (trzy gwiazdki), Jaworzno
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie wyposażenia i świadczonych usług
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Centrum Gabinetów Specjalistycznych Janina Szafron-Michalik, Pszczyna
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawania orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017r. poz. 978 z późn. zm.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel BESKID kat. *** (trzy gwiazdki), Milówka
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie wyposażenia i świadczonych usług
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2017-2018 oraz sprawy organizacyjno-kadrowe.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-4-2018

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713