Czas wygenerowania treści 2023-03-26 11:02:31

Uchwała zarządu nr 37/163/V/2017 z dnia 3 stycznia 2017 roku
w sprawie:
zatwierdzenia planu kontroli na 2017 rok

Na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 486), § 6 Regulaminu kontroli instytucjonalnej wojewódzkich jednostek budżetowych, wojewódzkich osób prawnych i komórek organizacyjnych stanowiącego załącznik do uchwały nr 699/108/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.04.2016 r. ze zm., § 50 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-01-2017 13:40:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713