Czas wygenerowania treści 2023-04-02 02:21:13

Uchwała zarządu nr 49/11/V/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku
w sprawie:
zatwierdzenia planu kontroli na 2015 rok.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.596 z póĽn. zm.), § 6 Regulaminu kontroli instytucjonalnej komórek organizacyjnych Urzędu, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych stanowiącego Załącznik nr 2 do uchwały nr 2167/284/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.09.2013 r. z póĽn. zm., § 51 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa - tekst jednolity, przyjęty uchwałą nr 1748/365/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18 września 2014 roku


Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-01-2015 11:51:28
Ostatnia aktualizacja: 27-01-2015 11:52:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713