Czas wygenerowania treści 2023-03-24 07:41:12

Uchwała zarządu nr 956/163/III/2008 z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie:
przedłożenia przez Zarząd Województwa Śląskiego Sejmikowi Województwa Śląskiego i Ministrowi Środowiska „Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2003-2006”

Na podstawie
art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz art. 14 ust. 13 pkt. 3 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tekst jednolity w Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 26-05-2008 11:41:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713