Czas wygenerowania treści 2019-04-21 14:29:24

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/36/6/2001 z dnia 11 czerwca 2001 roku
w sprawie:
ustanowienia flag Województwa Śląskiego

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.)
oraz art. 3 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach
(Dz.U. Nr 31, poz. 130 z póĽn. zm.)
po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
§ 1


Ustanowić:
- flagę Województwa Śląskiego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały,
- flagę urzędową Województwa Śląskiego, której wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały,
- pionową flagę Województwa Śląskiego, której wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały,
- pionową flagę urzędową Województwa Śląskiego, której wzór stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713