Czas wygenerowania treści 2022-09-28 08:24:05

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/37/6/2005 z dnia 4 lipca 2005 roku
w sprawie:
aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015” poprzez przyjęcie „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020”

Na podstawie
art. 18 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1  1. Przyjąć „Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020”, stanowiącą aktualizację „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015”.

  2. „Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020” stanowi załącznik do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-07-2005 11:20:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713