Czas wygenerowania treści 2023-03-27 17:53:58

Uchwała sejmiku nr I/48/10/2002 z dnia 18 marca 2002 roku
w sprawie:
zmiany uchwały nr I/28/4/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa śląskiego”

Na podstawie
art. 18 pkt. 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590)
oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 o odznakach i mundurach
(Dz.U. Nr 31, poz. 130 z póĽn. zm.)

§ 1


W uchwale Nr I/28/4/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa śląskiego” wprowadza się następujące zmiany:


1) w Załączniku do uchwały – Regulaminie Przyznawania „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa śląskiego”:
a) w § 1 ust. 1 skreśla się wyraz „wybitnie”,
b) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Odznakę stanowi okrągły medal jednostronny o średnicy 40 mm – z metalu białego lub żółtego – przypinany na agrafce, ze stylizowanym wizerunkiem Orła Piastów górnośląskich z rozłożonymi skrzydłami, z napisem w górnej części „ZA ZASŁUGI” i w dolnej części: „DLA WOJEWÓDZTWA ŚLˇSKIEGO”,


2) zmienia się graficzny wzór odznaki, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Przyznawania „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa śląskiego”, na wzór załączony do niniejszej uchwały.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713