Czas wygenerowania treści 2023-03-27 19:21:02

Uchwała sejmiku nr I/28/4/2000 z dnia 11 grudnia 2000 roku
w sprawie:
ustanowienia "Odznaki honorowej za zasługi dla województwa śląskiego"

Na podstawie
art. 18 pkt. 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 91 poz. 576 z póĽn. zm.)
oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 o odznakach i mundurach
(Dz.U. Nr 31 poz. 130 z póĽn. zm.)
§ 1


Ustanowić "Odznakę honorową za zasługi dla województwa śląskiego" nadawaną za wybitne zasługi osobom oraz instytucjom wyróżniającym się w działalności na terenie województwa śląskiego.

§ 2


Ustalić dwa stopnie ustanawianej odznaki:
&&
§ 3


Szczegółowy tryb przedstawiania wniosków o nadanie, zasady nadawania i wręczania oraz sposób noszenia, jak również wzór odznaki ustala regulamin, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713