Czas wygenerowania treści 2023-03-26 10:43:13

Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Spis procedur / Dokumentacja osobowa i płacowa
Dokument

Informacja dla osób poszukujących dokumentów do celów emerytalno-rentowych
Uzyskanie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych - Instrukcja wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Informacja jest skierowana do przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, wymaganego przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.
Rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych w województwie śląskim

Marszałek Województwa Śląskiego jest organem prowadzącym rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych, którzy wykonują działalność objętą wpisem na terenie województwa śląskiegoMetryczka informacjiWprowadzenie: 23-05-2017 07:41:13
Ostatnia aktualizacja: Agata Skwiercz 25-05-2017 10:20:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713