Czas wygenerowania treści 2023-03-21 14:49:42

Strona główna / WOJEWÓDZTWO / Programy, plany i strategie Województwa / Społeczeństwo Informacyjne
Dokument
Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+

16 maja 2016 Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+W ciągu sześciu lat, które upłynęły od opracowania i przyjęcia poprzedniej Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego (do roku 2015), nastąpiły ogromne zmiany w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa, dostępnych technologii i otoczenia ekonomicznego. Obecnie 44% Polaków korzysta ze smartfonów, podczas gdy pierwsze telefony z systemem Android pojawiły się dopiero na początku 2009 roku. 3 na 5 użytkowników smartfonów korzysta przy ich pomocy z Internetu. Znacząco poszerzyła się także oferta dostępu do Internetu bezprzewodowego. Około 98% Polaków jest w zasięgu sieci 3G (ok. 20 Mb/s do użytkownika końcowego), a ponad 60% w zasięgu LTE (nawet do 100 Mb/s do użytkownika końcowego). W województwie śląskim budowane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego sieci światłowodowe – w tym ponad 450 km sieci światłowodowej w ramach projektu Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa.Nowa Strategia koncentruje się na trzech głównych celach: rozwoju kompetencji cyfrowych, zwiększeniu dostępności danych publicznych oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych. Będzie wspierać wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki m.in. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego i szerokie udostępnianie danych publicznych. Celem jest także „Stworzenie Polski Cyfrowej”, m.in. dzięki promocji e-usług publicznych.Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+ wpisuje się także w co najmniej dwa z czterech obszarów priorytetowych zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLˇSKIE 2020+”, tj.: szanse rozwojowe mieszkańców oraz nowoczesna gospodarka. Dokument wspiera także realizację celów zdefiniowanych w ramach „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020”.Realizacja Strategii przyczynić się powinna do podniesienia potencjału regionu w obszarach wybranych jako inteligentne specjalizacje, szczególnie w zakresie projektowania, świadczenia i korzystania z zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Realizacja celów Strategii będzie wymagała przede wszystkim zgodnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, organizacji społecznych i przedsiębiorców. Rolą samorządu wojewódzkiego jest stworzenie ram dla takiej współpracy i jej animowanie.


Więcej o strategii (strona Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego)


Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+Załącznik nr 2 do

Uchwały Nr 2131/75/V/2015

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie projektu

Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+Działania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego realizuje wojewódzka jednostka organizacyjna Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.

Realizuje ona m.in. projekty:

 • Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa - http://www.e-slask.pl/article/srss

 • SEKAP - www.sekap.pl

 • ORSIP - www.orsip.pl • Metryczka informacjiWprowadzenie: Robert Orpych 19-10-2016 08:58:10
  Odpowiedzialny merytorycznie: Dawid Pasek

   
  O urzędzie

  Urząd Marszałkowski
  Województwa Śląskiego

  ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
  tel. centrala +48 (32) 20 78 888
  kancelaria@slaskie.pl

  kancelaria ogólna: parter, pok. 164
  poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

  NIP Województwa
  (rozliczenia): 954-277-00-64
  NIP Urzędu
  (spr. pracownicze): 954-22-60-713