Czas wygenerowania treści 2023-03-24 07:26:27

Strona główna / WOJEWÓDZTWO / Programy, plany i strategie Województwa / Strategia Obszarów Wiejskich
Uchwała zarządu nr 1738/133/V/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku
w sprawie:
przyjęcia podsumowania i uzasadnienia do Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 przyjętej Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/25/8/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.

Na podstawie
41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz art. 42 pkt 2, art. 43 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z póĽn. zm.).Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Pniak 26-08-2016 14:15:16
Ostatnia aktualizacja: Anna Pniak 26-08-2016 14:26:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713