Czas wygenerowania treści 2023-03-26 11:44:04

Strona główna / WOJEWÓDZTWO / Programy, plany i strategie Województwa / Strategia rozwoju turystyki
Dokument
Zarząd Województwa Śląskiego 6 paĽdziernika 2015 przystąpił do prac nad Programem rozwoju turystyki w województwie śląskim.

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1889/69/V/2015 podjętą w dniu 6 paĽdziernika 2015 r. określił zasady, tryb i harmonogram prac nad Programem rozwoju turystyki w województwie śląskim. Podjęcie prac nad programem wynika z zakończenia obowiązywania Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013 i zaistnienia potrzeby zweryfikowania zapisów dotychczasowej Strategii oraz wyznaczenia nowych celów Województwa Śląskiego w obszarze kształtowania polityki rozwoju turystyki na kolejne lata i przedsięwzięć służących wykreowaniu atrakcyjnego wizerunku Województwa Śląskiego.


Program Rozwoju Turystyki w województwie śląskim
Strategia rozwoju turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013


Strategia określa priorytety rozwoju, cele i kierunki działań na rzecz turystyki do roku 2013. Głównym celem Strategii jest rozwój turystyki biznesowej, miejskiej, tranzytowej, aktywnej oraz agroturystyki. Wśród głównych zadań znalazły się także podnoszenie jakości usług turystycznych oraz budowa systemu wsparcia markowych produktów turystycznych.


Strategia uchwalona przez Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 20 grudnia 2004

A. Wstęp

B. Metodyka opracowania Strategii
1. Metodyka badań
2. Metodyka opracowania

C. Turystyka w województwie śląskim
1. Charakterystyka województwa śląskiego
2. Potencjał turystyczny województwa śląskiego
3. Segmentacja rynku turystycznego województwa śląskiego
4. Obszary rozwoju produktu turystycznego województwa śląskiego
5. Analiza SWOT

D. Prognoza rozwoju turystyki w województwie śląskim
1. Scenariusze rozwoju turystyki w województwie śląskim do 2013 roku

E. Cele strategiczne, cele kierunkowe, działania
Wizja turystyki w województwie śląskim
1. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka biznesowa
2. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka miejska i kulturowa
3. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka na terenach wiejskich
4. Cel strategiczny: Wzrost znaczenia produktu markowego - turystyka tranzytowa i przygraniczna
5. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna
6. Cel strategiczny: Podnoszenie dostępności i jakości świadczonych usług turystycznych oraz budowa systemu wsparcia rozwoju markowych produktów turystycznych

F. System wdrażania Strategii
1. Struktura zarządzania
2. Potencjalne Ľródła finansowania
3. WskaĽniki realizacji Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie
Śląskim

G. Zakończenie
Słownik pojęć
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

Strategia rozwoju turystyki w Województwie Śląskim (14,5MB)

Strategia rozwoju turystyki w Województwie Śląskim (w formacie pdf - 12,3MB)


Prognoza oddziaływania na środowisko
Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego na lata 2004-2013

Prognoza oddziaływania na śodowisko (4,7 MB)

Prognoza oddziaływania na śodowisko (w formacie pdf - 4,3 MB)Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 07-09-2004 11:27:54
Ostatnia aktualizacja: Jacek Noga 03-02-2016 08:26:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713