Czas wygenerowania treści 2023-04-02 02:03:02

Strona główna / WOJEWÓDZTWO / Programy, plany i strategie Województwa / Restrukturyzacja
Dokument
Program łagodzenia w regionie śląskim
skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego

Dokument przygotowany przez Samorząd Województwa Śląskiego. U jego podstaw leży dokument rządowy "Założenia programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego". Program określa trzy priorytety rozwoju. Należą do nich: rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności województwa, wzmocnienie zasobów ludzkich oraz wzrost konkurencyjności gospodarki. Założenia samorządowego programu łagodzenia skutków zwolnień w górnictwie jest zgodny ze "Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2003- 2006.

Katowice, 18 grudnia 2003

Spis treści:


WSTĘP


1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ


1.1 Ogólna informacja o województwie
1.2 Sytuacja społeczno - demograficzna
1.3 Gospodarka
1.4 Rynek pracy, bezrobocie
1.5 Infrastruktura techniczna
1.6 Ochrona środowiska


II. BILANS STRATEGICZNY WOJEWÓDZTWA ŚLˇSKIEGO


III. ZASADY TWORZENIA PROGRAMU ORAZ JEGO BENEFICJENCI


IV. CELE PROGRAMU, ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI PROGRAMOWYMI


4.1 Cele Programu
4.2 Zgodność celu i priorytetów Programu z dokumentami strategicznymi


V. PRIORYTETY PROGRAMU


5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności województwa śląskiego
5.2 Wzmocnienie zasobów ludzkich
5.3 Wzrost konkurencyjności gospodarki województwa śląskiego


VI. FINANSOWANIE PROGRAMU


VII. SYSTEM WDRAŻANIA I MONITOROWANIA


7.1 Wdrażanie Programu
7.2 System monitorowania


Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 2a
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5 - Programy dla miasta Częstochowy

wersja rtf (zip - 179KB)
wersja pdf (2,39 MB)

II etap - pożyczki dla MŚP


Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego w ramach II etapu instrumentu "Linia Pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw " realizowanego w ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego".

Regulamin pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw (pdf - 275KB)

Wytyczne dla Wnioskodawców (pdf - 294KB)


Zal. 1 - Wniosek o udzielenie pożyczki (rtf - 331KB)
Zal. 1 - Wniosek o udzielenie pożyczki (pdf - 363KB)


Zal. 2 - Umowa pożyczki (pdf - 187KB)


Zal. 3 - rozliczenie (przykład) (xls - 29KB)
Zal. 3 - rozliczenie (przykład) (pdf - 137KB)


Całość materiałów w formacie pdf (zip - 1,07MB)

II etap - dotacje inwestycyjne dla gmin/powiatów


Wytyczne dla wnioskodawców w konkursie ofert na dotacje inwestycyjne dla gmin/powiatów województwa śląskiego w ramach Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego z załącznikami


format rtf (zip - 72 KB)
format pdf (370 KB)


Załącznik 1 - Wniosek (rtf - 134 KB)
Załącznik 1 - Wniosek (pdf - 318 KB)


Załącznik 2 - karta informacyjna (rtf - 11 KB)
Załącznik 2 - karta informacyjna (pdf - 63 KB)


Wytyczne i wszystkie załączniki w formacie rtf (zip - 248 KB)


Wytyczne dla wnioskodawców - Aktualizacja - sierpień 2006 rok (pdf - 200 KB)

I etap - pożyczki dla MŚP


Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego w ramach instrumentu "Linia Pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw " realizowanego w ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego".

Regulamin pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw (pdf - 241KB)

Wytyczne dla Wnioskodawców (rtf - 867KB)
Wytyczne dla Wnioskodawców (pdf - 300KB)


Zal. 1 - Wniosek o udzielenie pożyczki (rtf - 323KB)
Zal. 1 - Wniosek o udzielenie pożyczki (pdf - 439KB)


Zal. 2 - Umowa pożyczki (rtf - 83 KB)
Zal. 2 - Umowa pożyczki (pdf - 251KB)


Zal. 3 - rozliczenie (przykład) (xls - 23KB)
Zal. 3 - rozliczenie (przykład) (pdf - 251KB)


Całość materiałów w formacie pdf (zip - 885KB)

I etap - dotacje inwestycyjne dla gmin/powiatów


Wytyczne dla wnioskodawców w konkursie ofert na dotacje inwestycyjne dla gmin/powiatów województwa śląskiego w ramach Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego z załącznikami


format rtf (zip - 234 KB
format pdf (381 KB)


Załącznik 1 - Regulamin instrumentu - dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów (rtf - 70 KB)
Załącznik 1 - Regulamin instrumentu - dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów (pdf - 122 KB)


Załącznik 1.1 - Regulamin Komitetu Sterującego w konkursie ofert na dotacje inwestycyjne (rtf - 48 KB)
Załącznik 1.1 - Regulamin Komitetu Sterującego w konkursie ofert na dotacje inwestycyjne (pdf - 150 KB)


Załącznik 1.2 - Wniosek o udzielenie dotacji (rtf - 127 KB)
Załącznik 1.2 - Wniosek o udzielenie dotacji (pdf - 306 KB)


Załącznik 1.3 - Umowa dotacji (rtf - 122 KB)
Załącznik 1.3 - Umowa dotacji (pdf - 205 KB)


Załącznik 2 - Raport monitoringowy z realizacji projektu (rtf - 192 KB)
Załącznik 2 - Raport monitoringowy z realizacji projektu (pdf - 297 KB)


Załącznik 2 - Opis do raportu (rtf - 192 KB)
Załącznik 2 - Opis do raportu (pdf - 297 KB)


Załącznik 3 - Raport roczny (rtf - 192 KB)
Załącznik 3 - Raport roczny (pdf - 297 KB)


wytyczne i wszystkie załączniki w formacie rtf (zip - 300 KB)


Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów zgłoszonych przez gminy i powiaty do konkursu ofert na dotacje inwestycyjne w ramach instrumentu "Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości"


Lista zakwalifikowanych projektów
Lista zakwalifikowanych projektów (192 KB)


Informacja o realizacji "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego"Regionalny Komitet Sterujący Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2003


Założenia programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego - dokument przyjęty przez Radę Ministrów 28 stycznia 2003 wskazuje na działania, jakie powinny być podjęte przez Samorząd Województwa oraz samorządy lokalne w celu uruchomienia mechanizmów wzrostu gospodarczego oraz pomocy na rynku pracy zwalnianym górnikom. Zawiera także propozycję finansowania realizowanych działań oraz zmian w regulacjach prawnych.Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-12-2003 11:58:27
Ostatnia aktualizacja: 11-02-2014 08:13:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713