Czas wygenerowania treści 2023-04-02 02:19:10

Strona główna / WOJEWÓDZTWO / Programy, plany i strategie Województwa / RIS-Silesia
Dokument
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Celem strategii jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji badawczo-rozwojowych, które mają wpływ na wzrost gospodarczy oraz rozwój technologii i nauki. Firmy określane mianem innowacyjnych potrafią w swojej działalności wykorzystywać i odważnie wdrażać wyniki badań naukowych, nowatorskie pomysły oraz wynalazki. Rozwój tych firm jest uwarunkowany podejmowaniem wspólnych działań i utrzymywaniem ścisłych kontaktów z placówkami naukowymi oraz kontrahentami.
Sieć współpracy ma szczególne znaczenie w odniesieniu do małych firm, które działając samodzielnie, dysponują zbyt małym potencjałem by tworzyć grupy badawcze, prowadzić własną strategię marketingową czy też tworzyć sieć sprzedaży swoich produktów.

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŚLˇSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI
WOJEWÓDZTWA ŚLˇSKIEGO
NA LATA 2003-2013

WYOBRAŻENIA TWORZˇ RZECZYWISTOŚĆ

Katowice 2003

Wstęp

Województwo śląskie w liczbach

Struktura gospodarcza województwa śląskiego

Potencjał instytucji wspierających procesy innowacji w województwie śląskim

Małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie śląskim

Dlaczego innowacje i innowacyjność są tak ważne dla MŚP?

Dlaczego Regionalny System Innowacji jest narzędziem rozwoju gospodarki?

Dlaczego warto wspierać innowacyjność wśród MŚP województwa śląskiego?

1. Analiza SWOT innowacji w województwie śląskim
2. Scenariusze rozwoju gospodarki województwa śląskiego do 2013 roku.
3. Wizja roli innowacji w województwie śląskim
4. Zamierzenia, punkty zwrotne

Struktura Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

5. Obszary, cele strategiczne, cele szczegółowe, kierunki rozwoju Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013
5.1 Zwiększenie udziału firm o wysokiej innowacyjności w ogólnej liczbie małych i średnich firm
5.2 Zwiększenie wykorzystania potencjału badawczo-rozwojowego
5.3 Zapewnienie skutecznego Regionalnego Systemu Innowacji opartego na wzajemnym zaufaniu, kreatywności i doskonałości

6. System wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013
6.1 Struktura zarządzania i monitoringu
6.2 Regionalne grupy eksperckie
6.3 Programy wykonawcze i potencjalne Ľródła finansowania ich realizacji
6.4 WskaĽniki realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013
6.5 WskaĽniki benchmarkingu

Załącznik 1 - Schemat Regionalnego Systemu Innowacji Województwa Śląskiego

Załącznik 2 - Słownik pojęćRegionalna Strategia Innowacji - pdf (1,11MB)

Regionalna Strategia Innowacji - rtf (zip 1,28MB)
Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-12-2003 11:52:12
Ostatnia aktualizacja: 11-02-2014 08:08:34
Odpowiedzialny merytorycznie: Dawid Pasek
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713