Czas wygenerowania treści 2023-04-02 02:24:33

Strona główna / WOJEWÓDZTWO / Programy, plany i strategie Województwa / Kontrakt wojewódzki
Dokument
Kontrakt Wojewódzki zawarty 19 czerwca 2001 w Warszawie
pomiędzy Radą Ministrów i Samorządem Województwa Śląskiego

Kontrakt Wojewódzki jest umową zawartą między samorządem województwa a rządem. Określa zakres i zasady finansowania działań określonych w Programie Rozwoju Regionalnego Województwa.


SPIS TREŚCI:


ARTYKUŁY KONTRAKTU


ZAŁˇCZNIK NR 1
Kontekst Rozwoju Regionalnego


ZAŁˇCZNIK NR 2
Streszczenie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015


ZAŁˇCZNIK NR 3
Priorytety i działania (zadania) realizowane w ramach Kontraktu część 1
/ część 2 / część 3


ZAŁˇCZNIK NR 4
Plan finansowy
Przewidywane zobowiązania finansowe stron w podziale na działania wynikające z programu wojewódzkiego
Przewidywane wydatki na działania (zadania) wynikające z programu wojewódzkiego wg priorytetu i roku
Poziom współfinansowania


ZAŁˇCZNIK NR 5
Sposoby realizacji praw i obowiązków stron


 


ZAŁˇCZNIK NR 6
Procedury realizacji zadań


 


ZAŁˇCZNIK NR 7
Wykaz zadań o wartości nie przekraczającej 10mln zł


 


ZAŁˇCZNIK NR 8
Matryca zadania oraz harmonogram realizacji, kontraktowania i wydatkowania


 


ZAŁˇCZNIK NR 9
Wzór sprawozdania kwartalnego/rocznego składanego przez podmiot uprawniony do Zarządu Województwa


 


ZAŁˇCZNIK NR 10
Wzór informacji kwartalnej/rocznej na temat przebiegu realizacji kontraktu składany przez Zarząd Województwa do Wojewody


 


ZAŁˇCZNIK NR 11 Oświadczenie strony samorządowej


 


ZAŁˇCZNIK NR 12 Umowa (wzór standardowy)


 


ZAŁˇCZNIK NR 13 Wniosek o wypłatę dotacji


 


ZAŁˇCZNIK NR 14
Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu ze środków będących w dyspozycji Wojewody Śląskiego przeznaczonych na zadania inne niż określone w załączniku nr 1 do Programu wsparcia


ZAŁˇCZNIK NR 15
Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Ministra właściwego ds. pracy


ZAŁˇCZNIK NR 16
Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


ZAŁˇCZNIK NR 17
Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Ministra Gospodarki


ZAŁˇCZNIK NR 18
Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Ministra Zdrowia


ZAŁˇCZNIK NR 19
Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania


ZAŁˇCZNIK NR 20
Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego


ZAŁˇCZNIK NR 21
Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu


ZAŁˇCZNIK NR 22
Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej


 


KARTY DZIAŁAŃ I ZADAŃ
POROZUMIENIE


w sprawie zmiany kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego
zawartego dnia 19 czerwca 2001 r. w Warszawie
pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Śląskiego


Warszawa, 13 czerwca 2002


Treść porozumienia
Treść porozumienia (pdf - 88KB)


Załącznik 3 § 5 Karty działań i zadań - w formacie rtf (zip - 605KB)


Załącznik 3 § 4
Załącznik 3 § 4 (pdf - 59KB)


Załącznik 4 w formacie xls (zip - 20KB)


Załącznik 11
Załącznik 11 (pdf - 60KB)


Załącznik 24
Załącznik 24 (pdf - 158 KB)
Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Śląskiego na lata 2005-2006


Warszawa, 2005


Treść porozumienia (402 KB)
Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2008


Treść porozumienia (127 KB)Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-12-2003 11:45:01
Ostatnia aktualizacja: 06-09-2007 15:36:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713