Czas wygenerowania treści 2023-03-21 15:10:17

Dokument
Wykaz miejsc odbioru oraz zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory

Wykaz miejsc odbioru oraz zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory

Dz. U. 2009 nr 79 poz. 666 z póĽn. zm.

USTAWA
z dnia 24 kwietnia 2009 roku
o bateriach i akumulatorach

Rozdział 7

Obowiązki organów administracji publicznej

Art 69 ust. 4

  • marszałek województwa udostępnia na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty wykaz miejsc odbioru oraz zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory na terenie województwa.
  • W/w wykaz marszałek województwa zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu marszałkowskiego.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 19-04-2011 13:37:58
Ostatnia aktualizacja: Iwona Langowska 14-05-2015 09:57:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713