Czas wygenerowania treści 2023-03-21 15:33:41

Procedura urzędowa
Opłaty za korzystanie ze środowiska
Opłaty za korzystanie ze środowiska - Karta usług na platformie SEKAP


Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami - Karta usług na platformie SEKAP


Informacje na temat opłat za korzystanie ze środowiska udzielane są pod numerami telefonów
1. w Katowicach:
• w zakresie merytorycznym: +48 (32) 7740089, 7740090, 7740700, 7740701, 7740702, 7740703, 7740704, 7740061, 7740059.
• w zakresie księgowym i windykacji: +48 (32) 7740084, 7740085, 7740755, 7740094, 7740786, 7740753, 7740095.
2. w Bielsku-Białej: +48 (33) 4853287, 4853289, 4853286.
3. w Częstochowie: +48 (034) 3901257, 3901258.Zmiany w sprawozdawczościW związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z póĽn. zm.) wprowadzoną art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255) wprowadzone zostało zwolnienie z obowiązku przesyłania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska wymienionych w art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska nie przekracza 100 zł.

Zwolnienie ma zastosowanie od 1 stycznia 2017 r. i dotyczy sprawozdań zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska począwszy od okresu sprawozdawczego obejmującego rok 2016.
W przypadku, gdy nawet jeden rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 100 zł, obowiązek przesłania sprawozdania dotyczy wszystkich rodzajów korzystania ze środowiska.

Powyższe zwolnienie nie ma zastosowania do sprawozdań za okresy od II półrocza 2011 r. do 2015 r.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-12-2003 15:19:11
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Januszek 30-03-2018 11:13:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713