Czas wygenerowania treści 2023-03-26 10:37:44

Strona główna / WOJEWÓDZTWO / Programy, plany i strategie Województwa / Strategia rozwoju sportu
Dokument
Strategia Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020

Strategia Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020

Zarząd Województwa Śląskiego przystąpił do opracowania projektu Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020 określając uchwałą Nr 1099/375/III/2010 z dnia 13 maja zasady, tryb i harmonogram przygotowania tego dokumentu.

  • Uchwała Nr 1099/375/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020,
    • Załącznik nr 1, Zasady i tryb opracowania Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020,
    • Załącznik nr 2, Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020.

Z powyższymi dokumentami można się zapoznać również w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego (pokój 481).
Prace są prowadzone przez Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego oraz Wydział Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Wszelkie uwagi, opinie i wnioski do Strategii na obecnym etapie prac można zgłaszać pisemnie, ustnie do protokołu bądĽ drogą elektroniczną do 10 lipca 2010 r. pod adresem:

Wydział Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Dąbrowskiego 23
40-037Katowice
strategiasportu@slaskie.pl

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego.Założenia programowe
8 lutego 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę Nr 255/18/IV/2011 przyjmując Założenia Programowe Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020.


Na obecnym etapie prac Zarząd Województwa Śląskiego kieruje ten dokument do konsultacji społecznej. Założenia stanowią podstawę do dalszych prac ukierunkowanych na przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020.


Wszelkie uwagi, opinie i wnioski do Założeń Programowych Strategii można zgłaszać pisemnie, ustnie bądĽ drogą elektroniczną do 25 marca 2011 r. pod adresem:


Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia46
40-037Katowice
strategiasportu@slaskie.pl


Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego.


Z dokumentem można zapoznać się również osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego w budynku przy ul. Ligonia 46 w Katowicach, w pokoju 482.


Projekt Strategii

18 sierpnia 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę Nr 2183/71/IV/2011 przyjmując projekt Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii.

Na obecnym etapie prac Zarząd Województwa Śląskiego kieruje te dokumenty do konsultacji społecznej.

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski do Założeń Programowych Strategii można zgłaszać pisemnie, ustnie bądĽ drogą elektroniczną do 30 września 2011 r. pod adresem:


Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia46
40-037Katowice
strategiasportu@slaskie.pl


Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego.


Z dokumentem można zapoznać się również osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego w budynku przy ul. Ligonia 46 w Katowicach, w pokoju 482.

Sprawozdanie z konsultacji projektu Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020 (załącznik)Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 27-05-2010 09:21:34
Ostatnia aktualizacja: Maria Pytel 22-07-2014 10:52:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713