Czas wygenerowania treści 2023-03-21 14:29:57

Procedura urzędowa
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu
Marszałek Województwa wydaje zezwolenia na:

a) obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
b) obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu,z wyjątkiem piwa,

na mocy ustawy z dnia 26 paĽdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeĽwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2007 rok, Nr 70, poz. 473 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 16-12-2003 14:21:12
Ostatnia aktualizacja: 04-03-2014 14:32:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Dawid Pasek
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713