Czas wygenerowania treści 2023-03-21 14:43:46

Strona główna / WOJEWÓDZTWO / Programy, plany i strategie Województwa / Geotermia
Dokument
Program wykorzystania wód podziemnych, w szczególności termalnych i leczniczych,
w wybranych obszarach Województwa Śląskiego

Praca została zrealizowana na zlecenie Województwa Śląskiego przez
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Jej zakres obejmuje:

 1. Charakterystykę terenu inwestycji w aspekcie jego wykorzystania jako obszaru działalności górniczej,
 2. Analizę uwarunkowań geologicznych dotyczącą możliwości pozyskania wód podziemnych,
 3. Określenie przewidywanych parametrów energetycznych ujęcia otworowego rozpoznanych zbiorników wodonośnych,
 4. Określenie przewidywanych własności hydrochemicznych w aspekcie ich cech balneoterapeutycznych,
 5. Zestawienie istniejących odwiertów wraz z analizą i oceną technicznych możliwości ich wykorzystania w planowanych przedsięwzięciach geotermalnych,
 6. Wstępne wskazanie zakresu prac rekonstrukcyjnych starych odwiertów,
 7. Wstępne karty nowego odwiertu zawierające lokalizację odwiertu, jego zarurowanie oraz przewidywany profil geologiczny,
 8. Ocenę kosztów wykonania odwiertu i rekonstrukcji starego odwiertu,
 9. Określenie optymalnych kierunków wykorzystania dostępnych zasobów podziemnych z uwzględnieniem lokalnych warunków terenowych,
 10. Ogólną koncepcję przedsięwzięcia wykorzystującego dostępne zasoby wód podziemnych oraz szacunkowe koszty,
 11. Wstępną ocenę uwarunkowań środowiskowych dotyczącą możliwości wykorzystania gospodarczego dostępnych zasobów wód podziemnych.

Program wykorzystania wód podziemnych,
w szczególności termalnych i leczniczych,
w wybranych obszarach Województwa ŚląskiegoMetryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 27-08-2009 10:07:57
Ostatnia aktualizacja: Robert Orpych 29-01-2015 10:38:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Dawid Pasek
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713