Czas wygenerowania treści 2023-03-21 15:40:54

Procedura urzędowa
Wydawanie pozwoleń zintegrowanych
Wydawanie pozwoleń zintegrowanych - Karta usług na platformie SEKAPINFORMACJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLˇSKIEGO

w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzji Wykonawczych Komisji (UE) ustanawiających konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do poszczególnych gałęzi przemysłu.
/Stan na styczeń 2018r./

Marszałek Województwa Śląskiego informuje o publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzji Wykonawczych Komisji ustanawiających konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do poszczególnych gałęzi przemysłu.

1. Wielkotonażowa produkcja organicznych substancji chemicznych (LVOC)
- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 7 czerwca 2018 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 7 grudnia 2021 r.
2. Duże obiekty energetycznego spalania (LCP)
- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 17 lutego 2018 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 17 sierpnia 2021 r.

3. Intensywny chów drobiu lub świń (IRPP)
- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 20 sierpnia 2017 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 20 lutego 2021 r.

4. Przemysł metali niezależnych (NFM)
- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 29 grudnia 2016 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 29 czerwca 2020 r.

5. Wspólne systemy oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzanie nimi w sektorze chemicznym (CWW)
- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 8 grudnia 2016 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 8 czerwca 2020 r.

6. Przemysł produkcji płyt drewnopodobnych (WBP)
- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 23 maja 2016 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 23 listopada 2019 r.

7. Przemysł rafineryjny (REF)
- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 27 kwietnia 2015 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 27 paĽdziernika 2018 r.

8. Przemysł papierniczy (PP)
- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 29 marca 2015 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 29 września 2018 r.

9. Przemysł chloro - alkaliczny (CAK)
- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.

10. Przemysł cementowo-wapienniczy (CLM)
- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.

11. Przemysł garbarski (TAN)
- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.

12. Przemysł szklarski (GLS)
- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.

13. Przemysł hutniczy (IS)
- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.

Na stronie http://www.ekoportal.gov.pl/pozwolenia-zintegrowane/konkluzje-bat/ podawane są na bieżąco informacje w tym zakresie.
W związku z powyższym Marszałek w ramach kompetencji wszczął z urzędu procedurę analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych w trybie art. 215 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska .
Termin dostosowania instalacji do wymagań określonych w konkluzjach BAT (w przypadku gdy analiza wykaże taką konieczność) jest nie dłuższy niż 4 lata od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT.

Linki do tabel:


Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-01-2008 11:18:46
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Januszek 23-01-2018 09:37:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713