Czas wygenerowania treści 2023-06-08 04:15:58

Strona główna / WOJEWÓDZTWO / Pracownie psychologiczne / Informacje dla przedsiębiorców
Informacje dla przedsiębiorców z dnia 15 grudnia 2015 roku
Upływa termin na dostosowanie się do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937).

Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937) pracownie psychologiczne, w których prowadzone są badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, mają obowiązek dostosować działalność do wymagań określonych w rozporządzeniu do dnia 31 grudnia 2015 r.

W oparciu o Metodykę Przeprowadzania Badań Psychologicznych stanowiącą załącznik nr 5 ww. rozporządzenia, określone zostają standardy przeprowadzania badań psychologicznych. Uprawniony psycholog ma obowiązek stosować w badaniach psychologicznych testy i urządzenia diagnostyczne, spełniające warunki standaryzacji, obiektywizmu, normalizacji, rzetelności i trafności, w tym w miarę możliwości posiadające udowodnioną trafność diagnostyczną w badaniach psychologicznych kierowców. Procedury prowadzenia i interpretacji wyników badań, winny być wskazane w podręcznikach do testów i urządzeń.

Pracownie psychologiczne wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego, mają obowiązek dostosowania prowadzonej działalności polegającej na prowadzeniu pracowni psychologicznej do wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu, w terminie określonym przepisami prawa.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Monika Siemion 15-12-2015 11:41:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713